PRIVACY POLICY

TOOL2MATCH respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de diensten waar u om gevraagd heeft.

TOOL2MATCH is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder KvK nummer 68812450 te Tilburg. TOOL2MATCH is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via info@tool2match.nl.

Persoonsgegevens

TOOL2MATCH verwerkt de persoonsgegevens van bezoekers van TOOL2MATCH.nl zoals beschreven in deze paragraaf.

TOOL2MATCH verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van bezoekers ten behoeve van:

 • Het functioneren van de website;
 • Het toezicht op de prestaties van de website;
 • Het ondersteunen van de bedrijfsactiviteiten van TOOL2MATCH, met inbegrip van sales en marketing;
 • Het verbeteren en optimaliseren van de website en dienstverlening van TOOL2MATCH.

De categorieën persoonsgegevens die voor de in deze paragraaf genoemde doeleinden worden gebruikt, zijn:

 • Apparaat, browser en referrer;
 • Unieke identificatoren;
 • Tijdzone en geschatte locatie;
 • Gebruik van de website;
 • Verzoeken en responsen die van en naar uw apparaat worden verzonden.

TOOL2MATCH en haar partners plaatsen cookies voor alle hiervoor genoemde doeleinden.

TOOL2MATCH beroept zich op haar gerechtvaardigde belangen voor het verwerken van persoonsgegevens voor de in deze paragraaf genoemde doeleinden, waarbij geldt dat die gerechtvaardigde belangen gelijk zijn aan de doeleinden waarvoor TOOL2MATCH persoonsgegevens verwerkt. De in deze paragraaf genoemde persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Cookies

U dient de privacyverklaring van derden te raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, als ook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. TOOL2MATCH heeft geen controle over de activiteiten van derden.

TOOL2MATCH en haar partners kunnen gebruikmaken van diensten van de partners van TOOL2MATCH voor het verwerken van persoonsgegevens of het plaatsen van cookies op uw apparaat voor de volgende doeleinden:

 • Verkoop en marketing van de producten en diensten van TOOL2MATCH;
 • Het verbeteren van onze producten en gebruikerservaring;
 • Branding;
 • Communicatie met (potentiële) klanten.

TOOL2MATCH kan de volgende persoonsgegevens verwerken voor de hiervoor in deze paragraaf genoemde doeleinden:

 • Profiel op sociale media;
 • Unieke identificatoren;
 • Contactgegevens.

De volgende ondernemingen verwerken uw persoonsgegevens die zijn verzameld ten behoeve van marketing en verkoop om TOOL2MATCH te helpen om u de advertenties van TOOL2MATCH te tonen op websites en applicaties van derden:

 • SharpSpring
 • Google
 • LinkedIn
 • Microsoft (Bing)

Voor die doeleinden worden unieke identificatoren (met behulp van cookies), contactgegevens en browsergeschiedenis verwerkt.

Communicatie

TOOL2MATCH kan u e-mails sturen met informatie over de producten en diensten van TOOL2MATCH, of andere informatie die voor u interessant kan zijn. E-mails worden uitsluitend toegezonden als u hebt aangegeven dat u dat wenst (opt-in), tenzij u zich registreert voor de diensten van TOOL2MATCH. Als u geregistreerd bent voor een dienst van TOOL2MATCH, dan kunt u e-mails ontvangen over soortgelijke diensten of om u te helpen doeltreffend gebruik te maken van onze diensten. U kunt contact met ons opnemen per e-mail om aan te geven dat u onze e-mails niet wenst te ontvangen (opt-out) of gebruikmaken van de links in de e-mailberichten die wij u toesturen om u af te melden (unsubscribe).

Disclaimer

De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, kan TOOL2MATCH niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd. TOOL2MATCH is gerechtigd de terbeschikkingstelling van de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Deze website kan verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. TOOL2MATCH heeft geen zeggenschap over deze websites noch is TOOL2MATCH verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites